Brokeronderzoek 2007

Binck opnieuw beste internetbroker

Klantenservice grootbanken holt hard achteruit

 

BeursBulletin, een onderzoeksinstituut voor beleggers, heeft dit jaar wederom een uitgebreid kwalitatief onderzoek gedaan naar Nederlandse aanbieders van online beleggingsdiensten. In dit jaarlijkse onderzoek is gekeken naar acht criteria, waaronder ‘klantservice’ en ‘prijs per order’. Opvallend is dat de klantenservice van de grootbanken dit jaar fors minder scoort. Het onderzoek levert ditmaal de volgende ranglijst op: 

 

  1. BinckBank (9,5)
  2. Alex Beleggersbank (8,4)
  3. SNS Bank (8,2)
  4. ABN Amro (8,1)
  5. Rabobank (6,7)
  6. Postbank (6,4)
  7. Fortis Bank (6,3)
  8. ING Bank (6,2)

 

Introductie

Harm van Wijk, directeur van BeursBulletin: “Beleggen is (weer) booming business. We zien steeds meer particulieren die hun entree of rentree op de beursvloer maken. Er liggen dus interessante kansen, voor zowel de grootbanken als de internetbrokers. Uit het Nederlands Brokeronderzoek 2007 blijkt, dat de verschillen tussen de diverse aanbieders nog steeds groot zijn. Met name de klantenservice en klantgerichtheid van een aantal grootbanken is aanzienlijk verslechterd ten opzichte van voorgaande jaren. Hoewel de grootbanken de laatste jaren hun tarieven wel hebben aangescherpt, hebben zij hun achterstand op koploper BinckBank nog steeds niet kunnen goedmaken.”

 

“BeursBulletin vindt het belangrijk dat de Nederlandse belegger eenvoudig kan bepalen welke broker het meest aantrekkelijk is voor hem of haar. Daarom hebben we, bij de beoordeling van de diverse partijen, geprobeerd in de huid te kruipen van de beleggende particulier. Wat vindt hij of zij belangrijk? Met dergelijke vragen in ons achterhoofd hebben we een ‘vergelijkend warenonderzoek’ gedaan. Het onderzoek is niet alleen nuttig voor beleggers; ook voor de brokers zelf zijn de resultaten interessant. Hoe doet men het ten opzichte van de concurrenten? Zijn er verschuivingen merkbaar ten opzichte van voorgaande jaren? Wat kan er beter? Wij hopen dat de observaties van BeursBulletin zullen bijdragen aan een optimalisering van de online beleggingsdiensten. Daar zijn zowel brokers als beleggers bij gebaat.”

 

Onderzoeksopzet 

BeursBulletin heeft acht aanbieders van online beleggingsdiensten onderzocht op basis van  acht criteria. Deze acht criteria zijn ‘Uptime’, ‘Prijs per order’, ‘Snelheid website’, ‘Handelsmogelijkheden’, ‘Beleggingsinformatie’, ‘Gebruiksvriendelijkheid’, ‘Klantenservice’ en het ‘Voortraject’. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve beleggers. Het criterium voor de beoordeling van een belegger als zijnde actief of passief verschilt per beleggingsinstrument. De resultaten hiervan zijn uiteraard in de conclusie meegenomen. 

 

Resultaten

BinckBank komt dit jaar wederom als onbetwiste winnaar uit de strijd. Binck scoort uitstekend op alle onderdelen, hetgeen zich vertaalde in een zeer fraai eindresultaat. Ook Alex Beleggersbank scoort prima op alle onderdelen, al speelde de -bij tijd en wijle- trage website Alex parten. Alex heeft ten opzichte van vorig jaar wel een verbetering gerealiseerd voor wat betreft de klantenservice en het voortraject. SNS Bank heeft de derde plaats van ABN Amro overgenomen. Vooral op het punt van klantenservice scoorde SNS Bank aanzienlijk beter dan ABN Amro. Desondanks realiseerde ook ABN Amro een overtuigende eindscore en liet daarmee de meeste grootbanken ver achter zich.  

 

Tussen de top 4 en de overige (4) aanbieders ligt een gapend gat. Rabobank kwam als beste van de slechtste vier uit de bus. De eindoordelen van Postbank, Fortis en rode lantaarndrager ING lagen dicht bij elkaar. De matige cijfers werden vooral veroorzaakt door de slechte score op het gebied van klantenservice en het voortraject bij het openen van een rekening. Ook was er een grote achterstand met betrekking tot de prijs in vergelijking met BinckBank, Alex en SNS. Vooral de hoge prijs van telefonische orders zorgde voor een groot verschil. Desalniettemin is er ten opzichte van vorig jaar enige progressie geboekt, waardoor er toch nog cijfers boven de 6 werden gescoord.

 

BeursBulletin

BeursBulletin is een onderzoeksinstituut voor beleggers. In 2005 verscheen het eerste Nederlands Brokeronderzoek. Daarnaast biedt BeursBulletin, op basis van een wetenschappelijk verantwoord systeem, een professionele adviesdienst voor particuliere beleggers. Verder kunnen beleggers zich abonneren op een gratis weekblad, met achtergrondinformatie over gegeven adviezen, interessante artikelen en columns van gerenommeerde namen uit de financiële wereld. Abonnees kunnen bovendien gratis deelnemen aan diverse cursussen over beleggen.

 

Meer informatie

De samenvatting van het onderzoek is voor iedereen kosteloos beschikbaar. Deze is te vinden op onze website www.beursbulletin.nl
 (www.beleggen.com/scripts/Gateway.php?action=OverzichtAction&showPageSub=brokeronderzoek)

(www.beursbulletin.nl/scripts/Gateway.php?action=InfoAction&showPageSub=brokerbesparing)

 

Partijen die geïnteresseerd zijn in het volledige onderzoek kunnen contact opnemen met Harm van Wijk ([email protected]). Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact met ons opnemen via e-mail ([email protected]) of telefoon (020-6237932).