Brokeronderzoek 2008

Binck opnieuw beste internetbroker

Klantenservice grootbanken holt verder achteruit

 

BeursBulletin, een onderzoeksinstituut voor beleggers, heeft dit jaar voor de vierde maal een uitgebreid kwalitatief onderzoek gedaan naar elf Nederlandse aanbieders van online beleggingsdiensten. In dit jaarlijkse onderzoek is gekeken naar acht criteria, waaronder ‘klantenservice’ en ‘prijs per order’. Twee belangrijke conclusies: de prestaties van Binck blijven uitstekend en de klantenservice van een aantal grootbanken heeft verder aan kwaliteit ingeboet.

 

Binck weer nummer 1

Binck komt dit jaar opnieuw als winnaar uit de bus. Binck scoort uitstekend op alle onderdelen, hetgeen zich vertaalde in een zeer fraai eindresultaat. Alex Beleggersbank is een goede tweede en heeft de positieve score van vorig jaar geoptimaliseerd. Lynx maakt een succesvol debuut binnen het onderzoek: deze online broker neemt de derde plaats in en heeft daarmee SNS Bank van het erepodium verdreven. Net als vorig jaar volgt ABN Amro in het kielzog van SNS Bank. Today’s Brokers en Online Trader zijn eveneens ‘nieuwkomers’ binnen het BeursBulletin Brokeronderzoek. Today’s Brokers deelt de vijfde plaats met ABN Amro, Online Trader behaalde de zesde positie. Overigens werd tijdens de afronding van het onderzoek bekend dat handelshuis Van der Moolen de activiteiten van dochter Online Trader zal beëindigen, vanwege tegenvallende resultaten.

 

Vier grootbanken bezetten de laatste plaatsen: Fortis en Rabobank delen de zevende plaats, gevolgd door Postbank en de inmiddels traditionele hekkensluiter ING. De vier banken scoorden uitermate zwak qua ‘klantenservice’ en wisten op het onderdeel ‘prijs per order’ evenmin een voldoende te behalen. Van het viertal was Fortis bovendien de enige die erin slaagde een voldoende te halen op het onderdeel ‘voortraject’. Rabobank, Postbank en ING lijken weinig belang te hechten aan het binnenhalen van nieuwe effectenklanten. 

 

Harm van Wijk, directeur van BeursBulletin: “Het is frappant dat Binck net als in de voorgaande jaren op nummer één staat. Zelfs nu er sinds enige tijd enkele prijsvechters in de markt actief zijn, slaagt Binck erin zich in positieve zin te onderscheiden. Binck weet een uitstekende balans te vinden tussen prijs per order, uitstekende site en service. Daar kunnen de grootbanken nog wat van leren.”

 

1)  Binck (9,2)

2)   Alex (8,8)

3)   Lynx (8,2)

4)   SNS Bank (8,1)

5)   ABN Amro (8,0)

5)  Today’s Brokers (8,0)

6)   Online Trader (7,4)

7)   Fortis (7,3)

7)  Rabobank (7,3)

8)   Postbank (7,0)

9)   ING Bank (6,1)

 

Grootbanken beantwoorden e-mails niet

Op het gebied van de service die aan klanten wordt verleend, schieten de grootbanken zonder uitzondering tekort. In veel gevallen zijn de resultaten zelfs nog slechter dan vorig jaar, toen een aantal banken al een onvoldoende scoorde op dit onderdeel. Een aantal van hen reageren niet eens op vragen van klanten. Van Wijk: “Postbank en SNS Bank deden het vorig jaar beter qua klantenservice, maar dit jaar hebben ook zij steken laten vallen. Je vraagt jezelf af waarom de grootbanken niet meer hun best doen om effectenklanten binnen te halen. Hun prioriteiten liggen kennelijk ergens anders: ze moeten de kredietcrisis het hoofd bieden en sommige partijen zijn bezig met complexe integratieprojecten. Misschien is het niet toevallig dat ING en Postbank onderaan zijn geëindigd in dit onderzoek. ING is druk bezig om de Postbank te integreren en dat proces lijkt bij beide partijen ten koste te gaan van de dienstverlening.” 

 

Onderzoeksopzet 

BeursBulletin heeft elf aanbieders van online beleggingsdiensten onderzocht op basis van acht criteria. Deze acht criteria zijn ‘Uptime’, ‘Prijs per order’, ‘Snelheid website’, ‘Handelsmogelijkheden’, ‘Beleggingsinformatie’, ‘Gebruiksvriendelijkheid’, ‘Klantenservice’ en het ‘Voortraject’. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve beleggers. 

 

BeursBulletin

BeursBulletin is een onderzoeksinstituut voor beleggers. In 2005 verscheen het eerste, jaarlijkse Nederlands Brokeronderzoek. Daarnaast biedt BeursBulletin, op basis van een wetenschappelijk verantwoord systeem, een professionele adviesdienst voor particuliere beleggers met structureel een bovengemiddeld rendement. Verder kunnen beleggers zich abonneren op een gratis weekblad, met achtergrondinformatie over gegeven adviezen, interessante artikelen en columns van gerenommeerde namen uit de financiële wereld. Abonnees kunnen bovendien gratis deelnemen aan diverse cursussen over beleggen.

 

Meer informatie

De samenvatting van het onderzoek is voor iedereen kosteloos beschikbaar. Deze is te vinden op onze website (www.hetnederlandsbrokeronderzoek.nl). Partijen die geïnteresseerd zijn in het volledige onderzoek kunnen contact opnemen met Harm van Wijk ([email protected]). Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact met ons opnemen via e-mail ([email protected]) of telefoon (020-6237932).