Brokeronderzoek 2010

Beleggers via internet in 2010 beter af bij specialisten

Online beleggen is opnieuw goedkoper geworden. Particuliere beleggers krijgen bovendien de beschikking over nieuwe toepassingen. Specialisten nemen hierin steeds het voortouw. Ook blijkt dat de klantenservice bij grootbanken nog steeds ver onder de maat is. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit het jaarlijkse onderzoek van BeursBulletin naar de dienstverlening onder de Nederlandse aanbieders van online beleggingsdiensten.

 

Een driedeling in de markt: partijen met uitstekende service zetten de toon

“In feite constateer ik dat de markt is op te splitsen naar drie type spelers. De eerste manifesteert zich als goedkoop maar schiet tekort op service en biedt een product dat onvoldoende is afgestemd op de particuliere belegger. Daarnaast onderscheiden we de grootbanken, die blijven duur, bieden weinig tot geen service en bieden een product dat steeds achterloopt bij dat van de specialisten. De best scorende categorie zijn de partijen die scherp geprijsd zijn met een uitstekende service en dito product.” Aldus Harm van Wijk, directeur BeursBulletin.

 

Onderzoek BeursBulletin: BinckBank best uit de verf 

Volgens de onderzoekers scoort Binck goed op voor klanten belangrijke gebieden. De scores op service en klachtafhandeling springen eruit, evenals de gebruikersvriendelijkheid van de website. Daarbij nam de broker het voortouw met een tariefsverlaging in april en werden dit jaar nieuwe producten geïntroduceerd voor de actieve belegger: Binck ProTrader en later dit jaar de SquawkBox.


 Alex en Today’s een verdiende podiumplaats

Alex neemt opnieuw de tweede plaats in. De Alex Academy en de enige Nederlandstalige mobiele applicatie creëren een duidelijke meerwaarde. De bronzen medaille is dit jaar voor Today’s. Op het onderdeel ‘prijs per order’ blijft Today’s Brokers de onbetwiste leider. De score van Today’s Brokers en van Lynx (een gedeelde vierde plaats) op het onderdeel ‘klantenservice’ zou beter zijn geweest als de broker waarvoor zij intermediair zijn (Interactive Brokers) niet zo ernstig tekort schiet. ABN Amro heeft een serieuze aanval ingezet om het gat met de specialisten te dichten. De drie andere grootbanken bezetten de laatste plaatsen: SNS, ING en Rabobank.

 

1)         BinckBank (9,1)

2)         Alex Vermogensbank (8,2)

3)         Today’s Brokers (7,8)

4)         Lynx (7,5)

5)         ABN Amro (7,5)

6)         SNS Bank (7,3)

7)         ING (6,4)

8)         Rabobank (5,9)

 

Online beleggen is opnieuw goedkoper 

Een aantal aanbieders heeft dit jaar de tarieven verder verlaagd, wat uiteraard een gunstige ontwikkeling is voor de belegger. Desalniettemin is er nog steeds een groot verschil tussen de aanbieders, voornamelijk veroorzaakt door de toeslagen bij het plaatsen van telefonische orders. De grafiek illustreert de neergaande trend qua kosten voor online beleggen.

 

Veel productverbeteringen voor de particuliere belegger

De belegger werd tevens getrakteerd op een aantal productverbeteringen. Zo werd afgelopen jaar onder andere Binck ProTrader, de Binck SquawkBox en de Alex iPhone App geïntroduceerd. Ook werd in 2010 bij Alex een groot aantal gratis webinars gegeven. Van de grootbanken heeft ABN Amro de achtervolging ingezet door TradeBox te verbeteren en gratis aan te bieden. De grootbanken zijn echter volgend ten opzichte van de specialisten.

 

Onderzoeksopzet 

BeursBulletin heeft voor het zesde jaar op een rij een uitgebreid kwalitatief onderzoek gedaan naar acht Nederlandse aanbieders van online beleggingsdiensten. De aanbieders zijn beoordeeld op acht criteria, dit zijn: ‘Gebruiksvriendelijkheid’, ‘Klantenservice’ ‘Voortraject’, ‘Uptime’, ‘Prijs per order’, ‘Snelheid website’, ‘Handelsmogelijkheden’ en ‘Beleggingsinformatie’. Het onderzoek onderscheidt actieve en passieve beleggers.

 

BeursBulletin

BeursBulletin is een uitgever van financiële informatie. In 2005 verscheen het eerste, jaarlijkse Nederlands Brokeronderzoek. Daarnaast biedt BeursBulletin een professionele adviesdienst met een bovengemiddeld rendement. Verder kunnen beleggers zich abonneren op een gratis weekblad met onder meer columns van gerenommeerde namen uit de financiële wereld. Abonnees kunnen bovendien gratis deelnemen aan diverse cursussen over beleggen.

 

Meer informatie

De samenvatting van het onderzoek is voor iedereen kosteloos beschikbaar. Deze is als download beschikbaar op onze website (www.BeursBulletin.nl). Partijen die geïnteresseerd zijn in het volledige onderzoek kunnen contact opnemen met Harm van Wijk ([email protected]). Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact met ons opnemen via e-mail ([email protected]) of telefoon (020–33 75 765).