The Great Reset

Laatste reactie 06/04/2021 20:08 door Sergio
· Markeren als ongelezen
🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
U bent vast wel bekend met de informatie dat het World Economic Forum, met Klaus Schwab als voorzitter, het heeft over “The Great Reset “. Ook bekend als agenda 2030 en dat onze " leiders " o.a. op financieel gebied grote veranderingen voor ogen hebben.

Zouden we rekening moeten of kunnen houden met bijvoorbeeld de voorspelling: "in 2030 bezit je niets meer"

Biden bijvoorbeeld wil de 2030 agenda van de WEF uitrollen...dus dan heeft in 2030 niemand meer iets...you will own nothing...

🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
reactie op @harmvanwijk:
Serge-Henri Allard http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/TRUTH_about_Covid-19_and_Covid-19_Vaccines.pdf
1 maand geleden

Beantwoorden

🔥 Raoul Suurmeijer 4 maanden geleden geplaatst
Dat filmpje van World Economic Forum, dat bevat toch eigenlijk alleen maar een paar waarschuwingen over milieu, democratie onder druk, belasten van vervuiling etc? En een paar optimistische vooruitzichten zoals printen van organen etc (moet nog waargemaakt worden natuurlijk).

En dat ene punt van 'you'll own nothing' is dat niet bedoeld als bv autodelen, ipv allemaal een eigen auto. en meer van die dingen? Ik zie daar niet de booschap in 'we gaan alles van je afpakken'.
🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
Zou de Great Reset een grote reset zijn, waarin we weer beginnen op nul of een goed nieuws show? 
🔥 Raoul Suurmeijer 4 maanden geleden geplaatst
Wat is er toch mis met dat WEF filmpje? Het is een (vrijblijvend) flimpje met wat vooruitblikken met waarschuwingen en ook optimisme. Het gaat helemaal niet over dingen als bezit afpakken of schulden kwijtschelden.

En die Armstrong roept net als Trump dat de verkiezingen 'the most corrupt in American history' zijn, 'maybe world history as well' .Tja, dan moet je wel iets aan kunnen tonen voor de rechter en dat gebeurt nog steeds niet. Als het allemaal zo erg was, dan het er nu toch wel iets moeten liggen? 

En een paar zinnen later heeft hij het al over wereldwijde overname met communisme 3.0, met achter de schermen Gates en Soros. En dan zitten we gelijk weer diep in alle complot theorieen over elites met duistere plannen. 
reactie op @raoulsuurmeijer4:
Ruud d Dit komt overeen met een feodale dan wel communistische wereld.
2 maanden geleden

Beantwoorden

🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
Hoe kan je het positief uitleggen dat er wordt voorspeld, als eerste zin, YOU WILL OWN NOTHING.

Je bezit niets meer...

Geen bezit meer!!

Een grote reset...

Hoe kan je dat uitleggen als een goed nieuws verhaal? Zeker als je je wat verder verdiept in de materie?
🔥 Raoul Suurmeijer 4 maanden geleden geplaatst
Dat gaat toch helemaal niet over eigendom afpakken, maar dat mensen materiële dingen meer gaan delen/huren? Dat is toch overduidelijk?

Door dat ene zinnetje dan zo extreem letterlijk te nemen maak je het veel groter.
🔥 Sergio Garcia 4 maanden geleden geplaatst
Jij doet hetzelfde maar dan in de andere richting, toch?
🔥 Raoul Suurmeijer 4 maanden geleden geplaatst
Hè? De andere kant op? Dat 1e zinnetje letterlijk opvatten past helemaal niet bij de rest van dat filmpje, dus waarom dan toch daar voor kiezen?
🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
Er staat toch duidelijk wat er staat? Hoe kan je dit anders opvatten? You will own nothing, behalve je bezittingen?

The great reset is eigenlijk geen reset en ook niet groot...

Het wordt allemaal alleen maar mooier...

Ik hoop van harte dat je gelijk hebt, maar als je je er in gaat verdiepen, dan wordt het niet beter, behalve voor de mensen die dit plan uitvoeren.
🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
1 beschouwing dan maar hieronder:

De “Grote Reset” en de utopie van het transhumanisme

Auteur Edgar L. Gärtner (Duitsland).

Wat wordt bedoeld met “Great Reset”, hoeft hier niet te worden uitgelegd. Het is een poging om de westerse geïndustrialiseerde landen om te vormen naar Chinees model. Dit is geen complottheorie. De ingenieur en econoom, Klaus Schwab, oprichter en geestelijk vader van de jaarlijkse bijeenkomst van miljardairs en beroemdheden “World Economic Forum (WEF)” in Davos, heeft openlijk gepresenteerd in boeken, artikelen en videofilms wat hij en zijn geestverwanten voor ogen hebben. Hij zou graag, zoals hij uitlegt in zijn boek getiteld “Covid-19: The Great Upheaval“, geschreven samen met Thierry Malleret, het klimaat van angst gecreëerd tijdens de Covid-epidemie (eigenlijk endemisch) gebruiken om de doelstellingen van “duurzaamheid”, “gelijkheid” en “eerlijkheid” wereldwijd te implementeren. Onder meer om de noodzakelijke politieke eensgezindheid te bereiken dienen de pompeuze ontmoetingen in Davos.

Volgens Klaus Schwab en zijn co-auteur Thierry Malleret staat de wereld voor een fundamentele omwenteling die alleen kan worden vergeleken met de incarnatie van Jezus Christus. Er is een wereld “voor Corona” (BC) en een wereld “na Corona” (AC) met een “nieuw normaal”. Die wordt onder andere gekenmerkt door een groeiende onderlinge afhankelijkheid van alle aardbewoners via het internet der dingen en de verrassende snelheid van de exponentiële virusverspreiding in ‘hotspots‘ en, daarmee samenhangend, de complexe verstrengeling van sociale risico’s, maar ook de gedeeltelijke vermindering van globalisering door het verkorten van toeleveringsketens de toenemende ontkoppeling tussen de VS en China, de versnelling van automatisering, de toegenomen bewaking en controle (in de zin van controle op afstand) van mensen, de toenemende aantrekkelijkheid van de verzorgingsstaat en de groeiende angst voor ongecontroleerde immigratie. Dit schept de mogelijkheid om de hele wereldeconomie “af te stemmen op de behoeften van onze wereldwijde gemeenschappelijke goederen”.

Hier zien de auteurs zichzelf in de rol van “verlichten”, die mensen de weg wijzen naar een nieuwe wereldorde van duurzame rechtvaardigheid. Hoewel er geen bewijs is dat Covid-19 al met al gevaarlijker is dan een matig ernstige griepepidemie, zijn de auteurs van mening dat er geen alternatief is voor de tijdelijke stillegging van de economie (lockdown) en gaan ze ervan uit dat de wereld nog 24 maanden met het SARS-CoV2-virus zal hebben te kampen waarbij veel bedrijven over de kop zullen gaan. Een hernieuwde economische opleving is alleen mogelijk als het virus wordt verslagen. Een terugkeer naar “normaliteit” is ondenkbaar voordat er een vaccin tegen het nieuwe virus is. Covid-19 zal waarschijnlijk de dood van het neoliberalisme met zijn “marktfetisjisme” inluiden, schrijven Klaus Schwab en Thierry Malleret.

Vooral landen als de VS en Groot-Brittannië, die het meest uitgesproken de neoliberale koers hebben gevaren, zullen er het hardst door worden getroffen. Hoe zit het dan met socialistisch geregeerde landen zoals Frankrijk en Spanje? De corona-epidemie vergroot de sociale ongelijkheid en daarmee het risico op sociale onrust, geven de twee toe. Het is daarom goed dat de regeringen nu afstand nemen van de aanpak van Margaret Thatcher en actief bezig zijn met het tot stand brengen van een duurzame economie.

Aangezien ik zelf geen voorstander ben van de theorie van het sociaal contract, zal ik overslaan wat de auteurs zeggen over de zogenaamd noodzakelijke herdefiniëring ervan. Om een ​​revolutie af te wenden is in ieder geval een herstart (“Great Reset”) noodzakelijk. “Het gaat erom de wereld minder verdeeld, minder vervuilend, minder destructief, inclusiever, rechtvaardiger en eerlijker te maken …”, schrijven Schwab en Malleret. Daarom promoten ze de EU-‘Green Deal‘ en een (feodaal-communistisch) ‘stakeholderkapitalisme’ en zijn ze verheugd vast te stellen dat de oliemaatschappij BP in juni 2020 al 17,5 miljard US dollar aan activa heeft afgeschreven om zich op een “groene” toekomst voor te bereiden. De geschiedenis leert echter dat pandemieën de neiging hebben om te leiden tot desolidarisering en terugtrekking naar naties en kleine groepen, waarschuwen de auteurs. Daarom lijkt het hen des te noodzakelijker om mensen door de angst voor het virus naar de door hen gepropageerde nieuwe wereldorde te leiden.

“We zullen de hele manier van handelen en leven loslaten waaraan we de komende 30 jaar gewend zijn geraakt”, zei de kinderloze moeder Angela Merkel tijdens de laatste WEF-bijeenkomst in Davos. En haar partijvriend, Bondsdagvoorzitter Wolfgang Schäuble, had in de zomer van 2020 gespecificeerd: “De Corona-crisis is een geweldige kans. De weerstand tegen verandering wordt minder in tijden van crisis. We kunnen nu de economische en financiële unie beheren, die we politiek nog niet hebben bereikt … “En de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, liet een paar dagen geleden hetzelfde geluid horen in een toespraak voor het WEF toen ze zei dat Covid-19 als een grote kans zag voor een versnelde uitvoering van het mondiale klimaat- en digitaliseringsbeleid.

Het is dus allesbehalve een complottheorie om te beweren dat er een zelfbenoemde mondiale elite van bedrijfsleiders, miljardairs, professionele politici, topfunctionarissen van VN-organisaties en vertegenwoordigers van zogenoemde niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) bij betrokken is, die de coronacrisis als hefboom wenst te gebruiken voor het versnellen van de herstructurering van het wereldsysteem, de doorvoering van Agenda 2030 die is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de VN, door middel van global governance. Het behoeft geen betoog dat het hier alleen gaat om “goede” doelen die op het eerste gezicht niet verdacht zijn.

Zoals Klaus Schwab uitlegde in zijn boek “De vierde industriële revolutie“, dat vier jaar geleden werd gepubliceerd. zouden goederen en diensten binnen een paar jaar niet langer moeten worden gekocht, maar alleen verhuurd. Totaal toezicht maakt het concept van eigendom overbodig. Het privé- en sociale leven wordt gereguleerd door alomtegenwoordige algoritmen voor kunstmatige intelligentie (AI). Voor de overgrote meerderheid van de mensen bestaat er niet langer zoiets als privacy. Vrij verkeer is alleen toegestaan voor gevaccineerde mensen. Kleine robots (nano-bots) in onze bloedvaten zouden ziektes moeten genezen. Ziekenhuizen zijn dan overbodig.

De grenzen van de menselijke intelligentie moeten worden overwonnen door chips die in de hersenen worden geïmplanteerd. Daarnaast zijn er andere geïdealiseerde beelden van transhumanisme, zoals de hoop op verlenging van de levensverwachting met behulp van AI bij medische diagnostiek, het gebruik van nano-bots in het immuunsysteem en het op afstand herprogrammeren van hersenprothesen. Kortom: de “verlichten” van het WEF denken voor God te kunnen spelen.

Alle pogingen tot nu toe zijn echter in chaos geëindigd. Een bekend schoolvoorbeeld hiervan is het bijbelse verhaal van de toren van Babel. Mensen zijn geen eendimensionale, zielloze lichamen of zuiver rationele wezens, maar worden in het Westen eerder gedefinieerd als drievoudige wezens die in staat zijn tot transcendentie, dat wil zeggen als een eenheid van geest, onsterfelijke ziel en lichaam. Achter de ideologie van het transhumanisme schuilt in werkelijkheid de wens om mensen die geworteld zijn in verschillende religies en culturen om te vormen tot klonen zonder geschiedenis. Dat wil zeggen, om mensen af ​​te schaffen.

Ontdaan van hun vermogen om te transcenderen, zouden mensen bijna grenzeloos manipuleerbaar zijn, omdat de onderdrukte delen van hun drie-enige wezen niet zomaar verdwenen zouden zijn, maar behoren tot degenen die hen domineren, zoals de schrijver Monika Hausammann (auteur: Frank Jordan) onlangs op Facebook opmerkte. De vraag rijst echter in hoeverre de ‘verlichte mensen’ erin zullen slagen bezit te nemen van de zielen van mensen.

Tegen deze achtergrond lijkt de rol die de elite van Davos aan AI toekent, gevaarlijk kinderspel. Er zijn verschillende vormen van intelligentie. Tot nu toe kan alleen analytische intelligentie worden gesimuleerd door AI. Emotionele intelligentie volgt een andere logica. De methoden van AI falen volledig wanneer het bewustzijn van menselijke individuen in het spel komt. Het is nog grotendeels onduidelijk wat bewustzijn is en hoe het ontstaat. Marc Rameaux, een vooraanstaande Franse statisticus en datawetenschapper, ziet in bewustzijn vooral het vermogen om razendsnel te kunnen beslissen tussen verschillende conditionerings- en argumentatielogica’s, dat wil zeggen: “out of the box” kunnen denken. Het is echter niet mogelijk dat AI de barrières tussen verschillende contexten overschrijdt.

De "Grote Reset" en de utopie van het transhumanisme Klaus Schwab de propagandisten van een zogenaamd harmonieuze nieuwe wereldorde
Edgar Gärtner.

Het wordt dus begrijpelijk waarom zoveel mensen in de huidige corona-epidemie of de schijnbaar naderende klimaatcrisis de ogenschijnlijk redelijke argumenten niet willen volgen van degenen die allang hun ziel hebben verkocht. En men begrijpt ook waarom de kaders van de Chinese Communistische Partij zo hard worstelen met de verschillende religieuze overtuigingen van hun onderdanen.

Om een ​​lang verhaal kort te maken: de propagandisten van een zogenaamd harmonieuze nieuwe wereldorde zullen er niet in slagen de tegenstrijdige, transcendente menselijke natuur te veranderen. Keer op keer zal er weerstand zijn tegen ontworteling en het conformeren van mensen. Daarom zullen alle pogingen om een ​​nieuwe wereldorde te vestigen op basis van synchronisatie eindigen in chaos.

bron https://www.climategate.nl/2020/11/de-grote-reset-en-de-utopie-van-het-transhumanisme/
🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
Nog maar een andere beschouwing dan:

Terwijl wij ons al ruim een week druk maken over de verwikkelingen rond het Forum voor Democratie is er een nieuwe wereld in de maak. Internationale fora vergaderen over plannen die The Great Reset, Transforming Our World en Building Back Better heten. Het World Economic Forum promoot: “You’ll own nothing and you will be happy“. Fraaie toekomstvisioenen als ‘Armoede de wereld uit’. Door welvaart eerlijk te delen, inkomensongelijkheid terug te dringen en zelfs particulier eigendom af te schaffen. Waar doet ons dat nou aan denken?

🔊 Beluister dit artikel
Goede doelen
Alle armoede moet de wereld uit, zo luidt een van de Sustainable Development-doelstellingen in Agenda 2030 van de VN: “We are determined to end poverty and hunger everywhere”. Dat is een mooi streven, waarmee iedereen vast onmiddellijk instemt. Maar net als met zoveel goede doelen – “vrede op aarde”, “weg met racisme” – zegt dat niet zoveel. Want wie is er nu vóór oorlog of racisme, of vóór armoede? Een lippendienst is snel bewezen, maar vaak betekent die niet meer dan het tonen van de eigen nobele intenties: je bekommert je om het welzijn van de héle wereld.

Waar het echt om gaat is de vraag hoe je denkt dit doel te gaan bereiken. En welke inzet je daar zelf voor gaat leveren. Dan wordt het al snel een stuk lastiger. Er zijn immers vele wegen die naar Rome leiden, elk met hun voor- en nadelen.


 

Geen eigendom
Uit de wereld helpen van armoede: hoe doe je dat? In Agenda 2030 van de VN wordt melding gemaakt van de noodzaak om welvaart te delen: “Sustained, inclusive and sustainable economic growth is essential for prosperity. This will only be possible if wealth is shared and income inequality is addressed.” Eerlijk delen, iedereen dus even arm of rijk. Het World Economic Forum (WEF, de jaarlijkse bijeenkomst van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten) bouwt voort op dit thema. Het WEF voorziet een toekomst zonder eigendom. Daarover verspreidt de organisatie prikkelende video’s zoals “You’ll own nothing and you will be happy”.

Je zult niets meer bezitten en toch gelukkig zijn, zo wordt ons voorgespiegeld. Zou het?


 

Huizenbezit mag niet
Waarschijnlijk mag je in dit Utopia nog wel je eigen ondergoed en tandenborstel behouden, maar het is niet de bedoeling dat je nog een huis bezit. Iedereen moet gaan huren.

Al sinds jaar en dag wordt in Nederland het huizenbezit van de burger gestimuleerd. Begrijpelijk, want dan zijn er minder schaarse (sociale) huurwoningen nodig, en dat is veel goedkoper voor de staat. Als iets je eigendom is, zorg je er bovendien vaak beter voor dan wanneer je het in ‘bruikleen’ hebt, al was het alleen maar omdat je de waarde van je eigendom wilt behouden of wilt vergroten. En omdat je blij bent met je bezit, soms moeizaam bij elkaar gespaard. En omdat je je huis graag zelf wilt beheren zonder van een ander afhankelijk te zijn, of van langdurige bureaucratie voordat het lekkende dak eens wordt gerepareerd. Voor de staat van het woningbezit is ‘allemaal huren’ dan ook een slechte zaak.

 

Communisme
Een volgende vraag die zich aandient is wie dan in dit Utopia al onze huizen bezit, als dat niet meer de gewone burgers mogen zijn. Want een huis is en blijft een materieel eigendom. Is de nieuwe eigenaar dan de overheid, die aldus grootgrondbezitter en groot huizenbezitter wordt? Wat een rijkdom! En de burgers zijn direct mooi gelijkgeschakeld, want allemaal huurders, allemaal even arm of rijk, allemaal gelijk. Alleen de één in een kapitale villa en de ander ergens drie hoog achter….

Waar doet dit ideaal ons toch aan denken? Waren er niet al eens samenlevingen waar dit in praktijk is gebracht, en die vervolgens allemaal jammerlijk zijn mislukt? Communistische maatschappijen, waarin ook iedereen hetzelfde inkomen verdiende of zich zelfs in dezelfde outfit moest kleden, of je nu man was of vrouw. Iedereen helemaal gelijk. Wat een zegen, alleen werden de mensen er niet vrolijk van en werkte het verder ook voor geen meter.

 

Demoraliserend
Je kon dat in de jaren tachtig zelf gaan vaststellen in bijvoorbeeld Roemenië. Een stoffig achtergebleven land met half lege schappen in de winkels. Ongeïnteresseerd personeel, want waarom zou je je best doen als je daar zelf niet beter van werd, nee, erger nog, werd misbruikt door de anderen die het wel mooi vonden als jij een stapje harder liep, want dan hoefden zij minder te doen. Dus niemand deed zijn best, en dat was te zien. Troosteloos en demoraliserend.

Wat ook niet hielp in deze communistische landen was dat alle burgers weliswaar gelijk moesten zijn, maar de bazen niet. Die zaten in de hotels aan de beste tafels en lieten zich heerlijke gerechten voorzetten, die door de overige gasten niet konden worden besteld. Zij moesten het doen met wat de pot schafte, meestal een armoedige pot vol uien en waterige aardappelen met een grondsmaak. Zoals George Orwell al schreef in Animal Farm: “Alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan andere”.

 

Iedereen gelijk
Willen mensen eigenlijk wel gelijk zijn? Mensen willen zich juist onderscheiden van de ander, individueel en groepsgewijs. In communistisch China, waar vrouwen tijdens het Mao-bewind hetzelfde saaie en vormloze uniform als mannen moesten dragen, naaide een enkele durfal soms een piepklein lapje gebloemde stof aan de binnenkant van haar jasje, om ietsje meer zichzelf te zijn. Toch een eigen identiteit, hoe klein en verborgen dan ook…

Jezelf kunnen zijn omvat ook eigen bezittingen, eigendom. Waar je je best voor doet en waar je blij mee bent. Alleen mensen met heel veel bezit komen op het malle idee dat afschaffen van het eigendom het heil van de mensheid dient. Misschien om zich te verexcuseren voor hun eigen excessieve rijkdom? In het veilige bewustzijn dat zij in dat bezitloze Utopia die dans wel zullen ontspringen? Want kent u één voorbeeld van zo’n prediker voor ‘geen eigendom’ die alvast het goede voorbeeld geeft?

 

Boeren onteigenen
Vraag aan mensen met geen of weinig bezittingen of zij voorstander zijn van het afschaffen van eigendom. Nooit. Ze koesteren het minimale dat ze bezitten en willen dat graag vermeerderen, om zichzelf maar vooral hun kinderen een beter leven te kunnen geven. Ze willen de mogelijkheid hebben om van een dubbeltje een kwartje te worden, of daar op zijn minst over kunnen dromen. Ze willen een steuntje in de rug als ze dat zelf niet redden door onoverkomelijke achterstanden.

Is het misschien zo dat vooral luie en jaloerse mensen het afschaffen van eigendom een goed idee vinden? Dan hoeven zij zich niet in te spannen en hebben de rijken ook evenveel of -weinig als zijzelf. Net goed voor die vreselijke kapitalisten. In Nederland vindt het WEF alvast Bij1 aan hun zijde, die willen beginnen met het onteigenen van boeren.


 

Landbezit
Succesvolle armoedebestrijding in ontwikkelingslanden begint juist met het invoeren van een landregistratie en daarmee het invoeren van landbezit, zoals het Kadaster laat zien. De trotse eigenaren van een stukje grond gaan vervolgens hard aan de slag met het verbouwen van voedsel. Die landbewerking heeft geen enkele zin als je buurman je bezit betwist en je oogst vervolgens binnenhaalt, of wanneer de plaatselijke hoofdman die rooft met zijn dominante clan.

Zouden al die hoog opgeleide mensen bij het World Economic Forum dat niet weten? Zouden ze zó dom zijn?

Of is The Great Reset complot-denken, zoals de New York Times meent?


 

Geen dromen
We zullen er volgend jaar meer over horen, in de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF. Ditmaal vanwege corona in mei en niet in het mondaine Davos, maar in het luxe kuuroord Lucerne-Bürgenstock. Thema: The Great Reset. Wat zullen hun aanbevelingen zijn over wat we moeten doen met ons bezit: onze E-bike, smartphone, pc, pony of motorboot en de trouwring van oma? Om over hun jachten en privé-vliegtuigen maar te zwijgen.

Het zijn geen dromen meer en geen complotten: het is nu out in the open.


 

Hersenspoeling
Dat afzweren van eigendom wordt een hele lastige om aan de bevolking te verkopen. Daar komt nog aardig wat hersenspoeling, controle en dwang aan te pas. Gelukkig hebben wij geen marxistische regering en wordt eigendom gekoesterd, vooral eigendom van boeren. O nee, dat laatste klopt niet. Onze boeren wordt het leven behoorlijk zuur gemaakt en de overheid stimuleert ze om met het boeren te stoppen. Maar daarvoor zijn hele andere redenen, toch? Zoals natuurbescherming, inperken van stikstofvervuiling en ‘landbouwgif’, voor een duurzame toekomst..

Het is op zijn minst opmerkelijk dat het streven naar duurzaamheid – dus ‘overtollige’ boeren weg – naadloos overeenkomt met het streven naar collectief landbezit. Want wie koopt die vrijkomende landbouwgrond? De overheid, mede of vooral voor huizenbouw. Misschien heeft de hele duurzaamheids-ideologie wel dezelfde wortels als Transform Our World, The Great Reset en Build Back Better. En komt het eigenlijk op hetzelfde neer en levert het identieke resultaten op.

We zouden het er eens over moeten hebben.

Over de auteur
Alma van Hees
Alma van Hees
sociaal-psychologe
bron
https://opiniez.com/2020/12/01/the-great-reset-straks-alles-kwijt-in-het-nieuwe-utopia/almavh/
🔥 Raoul Suurmeijer 4 maanden geleden geplaatst
Wat mij betreft een beschouwing met wederom veel complotdenken en bangmakerij van deze mevrouw. Doet de site beleggen.com geen goed, want search engines weten hier wel raad mee, die gaan deze site ook als complot site zien. Lijkt me geen goede ontwikkeling.
reactie op @raoulsuurmeijer4:
Harm van Wijk Ik zie de theorie niet in dit complot? 
4 maanden geleden

Beantwoorden

🔥 Jan Schotsman 4 maanden geleden geplaatst
@raoulsuurmeijer4
volgens mij doe jij aan -bangmakerij-!
.
Jij probeert Harm bang te maken, zodat hij de waarheid niet meer durft neer te zetten.
.
Ik zou haast zeggen (ik doe het niet) : door wie wordt jij betaald?
.
Laten we één ding vaststellen, deze Covid-19 is een zeer vervelend virus, en wanneer je er door getroffen wordt, ga je niet fijn dood.
En dat dit virus er is, zal niemand ontkennen, voor zover wij er verstand van hebben, want het vreemde is dat er alleen animaties van dit virus zijn, en geen "echte" microscoop beelden.
We vechten als het ware tegen een onzichtbare vijand, of ... een aanname ... een ons opgedrongen beeld.
Trouwens, even tussendoor, wanneer ga je eigenlijk wel fijn dood?
.
Dan een ander punt, wanneer is het voorgekomen in de geschiedenis dat het ene virus het andere virus opvrat?
Normaal hebben we elk jaar 6.000 tot 8.000 griepdoden.
Dit jaar geen één griepdode, alleen nog maar Covid-19 doden!
Leve het Covid-19, die heeft kennelijk het voorgaande griep virus opgevreten!
Geloof jij dat??
Waarom dan toch nog mensen inspuiten met gif onder het mom van griepvaccin?
En zo kan ik uren doorgaan, maar ik doe dat niet.
Elk mens is verantwoordelijk voor zijn eigen ondergang, zo ook jij.
Bekijk nog eens de link die ik plaatste:
https://docsfair.nl/covid19movie/?fbclid=IwAR2O3SXDuB3zMTZEP8mcO2j-3a3J9vZxtMybmqQ7JMaAC2SKIxkRZ2XIIeg
.
En dat is slechts één van de vele links die ik kan aandragen!
Want het barst inmiddels van vele deskundigen die in opstand komen waarbij hun kritiek niet wordt gehoord, ze mogen blij zijn wanneer ze hun kritiek overleven.
En jij mag dat normaal vinden, ik niet.
Ook onze overheid luistert nergens naar, ook wanneer een deskundige iets naar de krant stuurt, dan wordt dat genegeerd.
Een opmerking via Facebook o.i.d. wordt eerder verwijderd dan van repliek voorzien.
Alleen een dictator die niet kan verantwoorden wat ie uitvreet doet zoiets.
.
Jij zal die link niet willen bekijken, maar doe dat nu eens een keertje wel, en geef dan eens onderbouwd waar deze ondernemer de fout in gaat!
Ik gaf hier een half jaar terug al aan dat het geheel meer dan een uur in de wind stinkt.
D'r klopt geen ene jota van.
.
Steeds meer wetenschappers vormen momenteel een pact, waarbij ze regeringen aanspreken op hun foute interpretatie van een en ander, aangestuurd door een in mijn ogen frauduleus WHO.
.
Bekijk bovenstaande link van een docu, het kost je bijna twee uur, maar wellicht dat daarna je oogjes open gaan.
Slechts twee uurtjes, zodat je daarna niet meer jaren hoeft te dwalen ...
Beter ten late gekeerd .....

;)
🔥 Sergio Garcia 4 maanden geleden geplaatst
Toevoeging.

Lees ook het artikel van Peter Borger et al. voor een volledig overzicht.
🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
Ik laat me niet bang maken... :-D

De waarheid moet aan het licht komen....gelukkig worden steeds meer mensen wakker!

Meer en meer artsen en wetenschappers durven ondanks de censuur en dreiging om hun baan te verliezen zich toch uit te spreken. Ze realiseren zich dat wanneer ze zich niet uitspreken, ze ook hun baan verliezen en toekomst van dierbaren...je kan het niet niet meer zien...🔥 Raoul Suurmeijer 4 maanden geleden geplaatst
@janschotsman​ Ik heb niet de indruk dat iemand zich laat tegenhouden iets te posten door wat ik er mogelijk van kan vinden want dat zou ook niet moeten(!) Zolang we de omgangsvormen in acht nemen en alleen elkaars mening aanvechten mag het ook best wat schuren zo nu en dan, dat is juist goed.

In mijn laatste reactie ging het overigens om dat verhaal van Hees, waarin zij beweert dat alles ons zal worden afgenomen, communisme 3.0 etc. en niet over Covid19, dus dat zit iets anders.

Maar er verschijnen hier inderdaad veel verhalen die ik complot theorie noem, soms is het gelijk aantoonbaar, en soms lastiger. Het is ook niet te doen om alles aan te vechten en met een lang tegenverhaal te komen. Bovendien helpt het niet, dus daarom doe ik het meestal kort af om maar simpelweg een tegengeluid te brengen.

Waar we denk ik voor uit moeten kijken is het belang van deze site, mijn.beleggen.com Want als hier telkens hele lappen tekst verschijnen en links naar diverse videos en postings die door Google *zelf* als complot theorie zijn gelabeld, dan schaden we dus ook het belang van beleggen.com 

Anders gesteld, search engines moeten niet de indruk krijgen dat we hier complot theorieen aan het verspreiden zijn, maar dat het hier gaat over trading en beleggen. En dan gaat het dus niet over mijn mening, maar over wat de search engines en hun eigenaren als complot theorie zien. Moet je daar aan toegeven? Tja, als je bepaalde bezoekers op je site wilt hebben, dan kun je niet anders dan je voegen naar de 'mening' van de search engines.


PS. Als ik iets wil posten moet ik soms wel bijna 10 van die captcha Google photo's doorklikken. Is er een duistere macht aan het werk die mij het posten wil belemmeren? Complot?! ;-)
🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
We lijden massaal aan het Onze Jongens Stierven Niet Voor Niets-syndroom
Vandaag op onze zeepkist: huisarts Huib Pieter Rutten vindt dat er meer levens kapot gaan door de coronamaatregelen dan er worden gered. “Zullen de politici van nu betere keuzes maken dan honderd jaar terug?”

De fantastische schrijver Yuval Noah Harari (Sapiens) beschrijft in zijn boek Homo Deus het Onze Jongens Stierven Niet Voor Niets-syndroom. Het lijkt alsof we gegijzeld zijn door dit syndroom: hoe meer offers we brengen ten aanzien van een ingebeeld verhaal, hoe sterker dat verhaal wordt omdat we wanhopig zin willen toekennen aan de offers en het leed wat het bracht, schrijft hij.

Lees verder

https://www.hpdetijd.nl/2020-11-29/we-lijden-massaal-aan-het-onze-jongens-stierven-niet-voor-niets-syndroom/

PS hpdetijd is een link naar de Main Stream Media dus plus 1 ;-)
PPS Deze arts legt dus heel duidelijk uit hoe we zijn gegijzeld...
🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
Nog een arts die de cijfers op een rijtje zet:

Ik vroeg de laatste weken aan jonge studenten geneeskunde of zij bang waren voor infectie met SARS-CoV-2. Veel van hen bevestigden dat. Ik vroeg hen vervolgens waarom zij er dan zo bang voor waren. ‘Je kunt er mee op de IC komen en dood aan gaan‘ was de strekking van hun antwoorden. Vervolgens vroeg ik hen of zij bang waren ‘om griep (influenza) te krijgen‘. ‘Nee‘, zeiden zij, ‘dat is lastig maar je komt er niet mee op de IC‘. Ach de naïeve kinderen dacht ik.

https://kompanje.org/2020/12/03/ben-je-bang-om-de-griep-te-krijgen/amp/

Steeds meer artsen zien de waanzin in van wat wij doen...

Associate professor in Clinical Ethics and Clinical Researcher at the Department of Intensive Care at the Erasmus MC University Medical Center Rotterdam, the Netherlands – Consultant in Clinical ethics – Honorary curator and senior taxidermist at the Natural History Museum Rotterdam, the Netherlands
🔥 Jan Schotsman 4 maanden geleden geplaatst
Varkensgriep, en dan niet de variant van deze zomer in China, maar die van 1976.
Vanmiddag had ik weer het boekje in handen van Eleanor McBean Ph.D.,N.D. getiteld -Swine Flu Expose- 
Wanneer je de eerste pagina's doorleest van dit boekje, zie je overeenkomsten met wat er momenteel speelt.
Ik zag op het internet dat het boekje momenteel niet leverbaar is, wel is er een boekvoorbeeld van de eerste pagina's in te zien via de volgende link:

https://books.google.nl/books?id=FJumQBwGTfYC&pg=PA1&hl=nl&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

Probeer eens even wat tijd vrij te maken om deze eerste 40 pagina's door te lezen, en zie de paralellen.

.
🔥 Jan Schotsman 4 maanden geleden geplaatst
@raoulsuurmeijer4
Ik begrijp je insteek.
Veel, van wat als complot-theorie- overkomt, heeft als oorzaak het gebrek aan communicatie vanuit de overheid.
Heel veel mensen -voelen- wel aan -dat er iets niet klopt- en wanneer er dan 'dingen' worden achtergehouden, gaat men deze zelf invullen.
Bevorderend probleem van de -complottheorie- is wel het slechte trackrecord van de overheid.
Men benadert de gemiddelde consument als een kind (of ook soms een idioot) die je maar  'iets' op de mouw kan spellen of misleiden.
En hoewel ik wellicht tot die categorie behoor; een groot gedeelte van de Nederlanders is dat niet.
Als overheid behoor je transparant tewerk te gaan!
Pas dan bouw je vertrouwen op.
Dat is in deze (gedwongen door de WHO tot pandemie) omgeving niet het geval.
Er zijn paralellen met de Varkensgriep, wat betreft methodiek.
Zie de post hierboven.
Wat er allemaal speelt, zal deze eenvoudige jongen wellicht nooit te horen krijgen, maar dat mijn onderbuik opspeelt ....dat roep ik hier al meer dan een half jaar (een soort van intuïtie) .
De WHO is niet -onafhankelijk- en zo ook de kranten niet meer vandaag de dag.
Ik ga morgen enkele abonnementen op kranten opzeggen, dat doe ik ook met een reactie naar de redactie, omdat men niet meer plaatst wat relevant en/of waar is.
Wat we te lezen krijgen is overheid gestuurd, en niet meer gebaseerd op -onderzoek- en/of realiteit.
De kranten zijn -omgekocht- of worden tenminste bestuurd vanuit de overheid, daar hoef ik mijn abonnement geld niet aan te verspillen, ik lees dan wel de sprookjes van Rutte of Assepoester.
.
Lees bovenstaande pagina's eens over de Varkensgriep.
Vertaal dat eens naar -- vandaag de dag --.
d'r is niets veranderd!!!
.
Zelfs het gegeven dat de consument dit drama de komende jaren via allerlei belastingen mag gaan betalen is hetzelfde als in het verleden.
En wanneer u niet lang genoeg leeft (zoals ik wellicht) gaan uw kinderen daarvoor de tol betalen.
Is dit waar u uw kinderen mee op wilt zadelen!?!
Want dat staat nu wel op de agenda!
.
Wat zou het toch een verademing wezen wanneer we eens een regering gaan kiezen die ballen en verstand van zaken heeft.
Want we kunnen dan wel denken dat Dhr. Rutte verstand heeft van geschiedenis omdat hij dat bestudeerd heeft, maar bezien zijn acties en wat er plaats heeft gevonden een 40 jaar terug omtrent de varkens -ziekte ... en hoe hij dit vertaald naar het heden....denk ik toch dat hij een serieus geheugen probleem heeft.
Niet alleen korte-termijn, maar ook langere termijn ...
En dat probleem ...  mag u (of uw kinderen) gaan betalen!
Succes !!!
.
.
.


🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
Wanneer 190 landen allemaal hetzelfde liedje zingen (1,5 meter, mondkapjes, avondklok, horeca sluiten etc) waarvan geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat het werkt, moet je toch achter je oren krabben...

Of gewoon je kop diep in het zand steken...

🔥 Jan Schotsman 4 maanden geleden geplaatst
https://worldsecretssite.wordpress.com/2020/12/04/dit-moet-je-kijken-als-stuitend-bewijs-2/?fbclid=IwAR39JLM_gtIjjo2tUUIt-eRz9c-YnklFa4mxI_41ORpZlrzxYVINzEix2Ro

https://worldsecretssite.wordpress.com/2020/12/01/artsen-klagen-nederlandse-staat-aan-wegens-leugens-corona/

reactie op @janschotsman:
Hans de Vries Als de eerste pagina al begint met: Hoe kan ik voor altijd leven.
Tja dan haak ik toch echt af.
4 maanden geleden

Beantwoorden

Jan Schotsman Jammer, je had even naar beneden moeten scrollen voor het stukje film. Daar gaat 't om, niet op welke website het staat geplaatst.
4 maanden geleden

Beantwoorden

Harm van Wijk ik heb de video even in je stukje geplaatst
4 maanden geleden

Beantwoorden


toon 2 overige reactie(s)
Frans Vogels 4 maanden geleden geplaatst
De beurzen hebben altijd gelijk, dus! Resetten begonnen!

Willem Middelkoop & Madelon Vos

https://youtu.be/39Y1518crss
🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
Vanmorgen ook een poll gehouden onder de deelnemers en de meerderheid is het niet eens met de maatregelen van de overheid en de schade die dit heeft op onze samenleving.

Zie ook deze poll:

https://www.worldvaccinepoll.com/
🔥 Sergio Garcia 4 maanden geleden geplaatst
Het moge duidelijk zijn.
🔥 Harm van Wijk 4 maanden geleden geplaatst
Rutte zegt hier gewoon tegen het volk dat we gewoon weer normaal moeten gaan doen. De macht ligt bij het volk. https://twitter.com/momootjem/status/1336178491709067270?s=21
🔥 Sergio Garcia 4 maanden geleden geplaatst
Vandaag heeft Martin Armstrong weer een post geplaatst.

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/religion/the-south-resisting-the-tyranny-from-the-north/

Hij plaatst daar een foto van het WEF, Boris and Biden. 
Aan jullie de vraag: Welke overeenkomst zien jullie...?

daniel lintjens 4 maanden geleden geplaatst
is dat niet een self fulfilling prophecy ? Ik bedoel, [bijna] de enige mensen die die poll invullen zijn mensen die de vragen met "nee" zullen beantwoorden
🔥 Sergio Garcia 4 maanden geleden geplaatst
"Vandaag heeft Martin Armstrong weer een post geplaatst.

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/religion/the-south-resisting-the-tyranny-from-the-north/

Hij plaatst daar een foto van het WEF, Boris and Biden.
Aan jullie de vraag: Welke overeenkomst zien jullie...?"

Kom op dames en heren, zo moeilijk was het nu ook weer niet. 😏
Het gaat om de 3 "B´s": Build Back Better". 

Hoe groot is de kans dat een slogan/agenda van een organisatie door naties wordt overgenomen en zo krachtig en passievol wordt doorgedrukt?! Dit is ongezien.

Vandaag plaatste Martin het volgende: https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/the-common-words-of-politicians-great-reset/
🔥 Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst
🔥 Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst
🔥 Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst
Interessant om even naar te luisteren. Zeker als je interesse hebt in wat ze gaan doen met het financiële systeem. Fasten your seatbelts...

https://www.bitchute.com/video/Uhr2r1Cny30g/

Korte compilatie van het interview met Catherine Austin Fitts, 'Planet Lockdown', voor het volledige (Engelstalige) interview zie https://youtu.be/LVuA98P4aA8
🔥 Sergio Garcia 2 maanden geleden geplaatst
https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/opinion/just-say-no/

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/the-fraud-behind-greta-thurnberg/

https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/economics/the-devastation-of-lockdowns/

🔥 Jan Schotsman 2 maanden geleden geplaatst
https://www.ninefornews.nl/grote-reset-niet-zo-snel-zegt-poetin-in-belangrijkste-politieke-speech-van-de-afgelopen-6-jaar/
🔥 Sergio Garcia 2 maanden geleden geplaatst
https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/opinion/why-is-boris-johnson-destroying-britain/

🔥 Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
Crazy Conspiracy 🧛‍♂️
https://www.bitchute.com/video/f3dHo2jNR6XD/
🔥 Jan Schotsman 1 maand geleden geplaatst
https://www.ninefornews.nl/symbool-van-het-kwaad-het-agenda-2030-grote-reset-speldje/
🔥 Sergio Garcia 1 maand geleden geplaatst
https://www.armstrongeconomics.com/international-news/disease/covid-a-convenient-virus/
Serge-Henri Allard 1 maand geleden geplaatst
http://ww.verite-covid19.fr

Helaas niet niet in het Nederlands maar wel in het engels.  
🔥 Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
http://www.leefbewust.com/column190221.pdf

De week van Ron met heel veel leestips
🔥 Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
Zappa zei het nog het best: "Politics is the entertainment division of the industry". Officieel leven we dan wel in een democratie, een Europese dan nog wel, maar als puntje bij paaltje komt is dat maar een rookscherm: nadat eerder al Monti president mocht worden van Italië zonder zelfs nog maar verkozen te zijn, valt nu de eer te beurt aan Draghi.
Die man zou linea recta in de gevangenis moeten worden gestopt. Hij is dan wel geen veroordeelde crimineel, zoals Christine Lagarde dat wél is, maar hij is verantwoordelijk voor het meest desastreuze monetaire beleid sinds de Weimar-hyperinflatie van 1923. Onder zijn bewind werd het laatste restje conservatisme van de Bundesbank volledig overboord gegooid, met als concreet gevolg dat we nu met negatieve rente zitten, en een economie die op apegapen ligt.
De reden dat dit niet opvalt is omdat er 'toevallig' een 'epidemie' uitgebroken is die zo dodelijk is dat de hele economie moet worden platgelegd. Of dat is toch het officiële discours. Want die economie is heus niet naar de vaantjes gegaan door het virus. En ook niet door de draconische overheidsmaatregelen trouwens. Al voor er nog maar sprake was van virus of vaccin, zat de economie al in zéér zwaar weer.
Laat ons niet vergeten dat de reporente – dat is de rente die banken elkaar aanrekenen – tot net voor het uitbreken van deze onzin al in zéér zwaar weer zat: in één dag moest de Federal Reserve evenveel in die interbancaire markt injecteren als tijdens heel de crisis van 2008. Dat wil al wat zeggen. In september 2019 was het voor elke monetaire econoom met ietwat kilometers op de teller, glashelder dat we richting een nieuwe financiële crisis gingen.
Enter Corona. Plots is het overduidelijke financiële gevaar niet meer van tel. Enkel nog het minuscule gevaar voor de volksgezondheid komt op tv, maar wordt door de media tot enorme proporties opgeblazen. Politiek en centrale bankiers vallen elkaar over de voeten met steunpakketten en monetaire injecties. Wat in september 2019 voor geen meter nog verantwoord kon worden – de banken nog eens redden – lukt nu wonderwel.
Lagarde drukt 750 miljard bij, ruim 15% van het Europese BNP, en geen haan die ernaar kraait. "De IC’s dreigen vol te geraken". Lagarde drukt 600 miljard bij bovenop die 750 miljard, en niemand die opkijkt. "Flatten the curve". Lagarde drukt nog eens 500 miljard bij, en geen journalist die er aandacht aan besteedt. "Er zullen niet genoeg vaccins zijn". Binnen 100 jaar zullen historici nog steeds ons mediatijdperk bestuderen als het meest corrupte ooit.
Maar de waarheid zal naar boven komen, als een lijk dat jarenlang op de bodem van een meer vastgebonden was, maar nu door verrotting naar het oppervlak is gestegen. Al dat vers gedrukte geld dient namelijk louter en alleen om de non-performing loans op de balansen van de banken te kunnen compenseren, zodat ze niet failliet gaan. Maar het excuus dat je nodig had om dat te kunnen doen – het platleggen van een hele economie – zal precies nog meer NPL’s veroorzaken.
Zappa sta ons bij.
Brecht Arnaert
🔥 Sergio Garcia 1 maand geleden geplaatst
https://thecanadianreport.ca/is-this-leaked-memo-really-trudeaus-covid-plan-for-2021-you-decide/

Bovenstaande website plaatste vorig jaar een document met een mogelijk Covid-19 roadmap.

Lees maar eens wat er tot nu toe is uitgekomen en vandaag lees ik dit:

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/canada/trudeau-moves-to-install-guaranteed-basic-income-in-canada/

Leon Van Dam 1 maand geleden geplaatst
Ik krijg de kriebels van dit soort berichten...wat zal er gaan gebeuren als dit daadwerkelijk zal gaan spelen: ik denk dat het volk de guillotine opnieuw op de diverse pleinen zal gaan installeren...

Laten we hopen dat het allemaal niet zo'n vaart loopt. Helaas ben ik er minder en minder gerust op. Dat artikel van Brecht Arnaert slaat volgend mij de spijker op zijn kop... 
🔥 Sergio Garcia 1 maand geleden geplaatst
Mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn:

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/build-back-better-means-you-destroy-it-first/
🔥 Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
https://www.blckbx.tv/videos/davos-ontcijferd-stakeholder-capitalism-volgens-klaus-schwab

🔥 Sergio Garcia 1 maand geleden geplaatst
https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/lockdown-every-2-years-for-climate-change/
🔥 Sergio Garcia 1 maand geleden geplaatst
https://www.armstrongeconomics.com/world-news/wef/another-video-from-schwab-and-his-future-vision-for-us-oh-boy/
🔥 Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
Economische onzekerheid neemt toe http://www.policyuncertainty.com/index.html
🔥 Harm van Wijk 4 weken geleden geplaatst
Is het u ook zo opgevallen? Plotseling, uit het niets, gebruiken wereldleiders de slogan Build Back Better. Ook onze koning (seconde 49) en premier Rutte (seconde 20) verwezen onlangs in hun videoboodschappen voor de Verenigde Naties naar de noodzaak to Build Back Better.

Maar waar komt deze slogan zo plotseling vandaan? Wat bedoelen ze met Build Back Better? En waarom is deze slogan nooit een onderdeel geweest van het publieke debat in Nederland? Waarom spreken zowel de koning als de premier op allerlei internationale bijeenkomsten in het buitenland over de noodzaak to Build Back Better en hebben wij ze hierover in ons land nog nooit gehoord?

lees verder op https://www.bbbdebat.nl/
🔥 Sergio Garcia 4 weken geleden geplaatst
BBB
reactie op @sergiogarcia:
Harm van Wijk De vraag is natuurlijk beter voor wie? Ik denk niet beter voor de 99,9% maar alleen voor de leden van de WEF....
4 weken geleden

Beantwoorden

🔥 Sergio Garcia 2 weken geleden geplaatst
https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/economics/you-will-own-nothing-revolution/
reactie op @sergiogarcia:
Harm van Wijk Ik hoop dat zijn computer het juist heeft...maar die voorspelde ook dat Trump ging winnen toch?
2 weken geleden

Beantwoorden

Sergio Garcia Klopt. 

Socrates had ook voorspeld dat Al Gore zou winnen, wat later ook het geval bleek te zijn.
2 weken geleden

Beantwoorden

Harm van Wijk maar ja...ik nu een demente bejaarde aan het stuur...of vallend van de trap...niet 1 keer, niet 2 keer, maar 3 keer... :-S


2 weken geleden

Beantwoorden

Sergio Garcia  Trappen af lopen gaat ook niet echt lekker meer...

https://www.reddit.com/r/Unexpected/comments/mcg744/biden/?utm_medium=android_app&utm_source=share
2 weken geleden

Beantwoorden


toon 3 overige reactie(s)
🔥 Harm van Wijk 2 weken geleden geplaatst
Bill Gates slaat weer toe: Windows 10 luistert stiekem naar alles wat je zegt en neemt al je toetsaanslagen op met een verborgen keylogger die naar Microsoft uploadt

https://www.worldunity.me/bill-gates-slaat-weer-toe-windows-10-luistert-stiekem-naar-alles-wat-je-zegt-en-neemt-al-je-toetsaanslagen-op-met-een-verborgen-keylogger-die-naar-microsoft-uploadt/
🔥 Harm van Wijk 2 weken geleden geplaatst
Alles lijkt te worden afgeluisterd...


🔥 Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
‘Westen stuurt aan op spoedige oorlog om Oekraïne omdat Rusland de Great Reset weigert’

De Russische reactie op de provocaties van Amerikaanse bommenwerpers: drie kernonderzeeërs braken gelijktijdig door het poolijs, een unicum. Vanaf die positie kan de VS binnen luttele minuten worden vernietigd. (Beelden: Russische ministerie van Defensie). Biden krijgt zijn zin...een kernoorlog...Zie ook https://www.xandernieuws.net/algemeen/westen-stuurt-aan-op-spoedige-oorlog-om-oekraine-omdat-rusland-de-great-reset-weigert/
Leon Van Dam 1 week geleden geplaatst
Volgens mij doet China ook niet mee aan de Great Reset....China is straks de lachende derde...in het Westen breekt men de economieën af en de Chinezen kunnen op koopjesjacht...Afrika wordt al overgenomen op regeringsniveau...

Overigens heeft Biden nog wel wat werk te doen in zijn eigen achtertuin: Texas en Florida gaan ook niet mee in het covid gebeuren... 
🔥 Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
Na de drie kernonderzeeërs die gelijktijdig door het poolijs braken heeft Rusland opnieuw een ernstige waarschuwing aan de NAVO afgegeven door drie mobiele lanceertrucks voor RS-24 Yars kernraketten uit de hangars te rijden. De RS-24, in het Westen aangeduid als SS-29, is een verbeterde versie van de Topol-M raket, heeft een bereik van 12.000 kilometer, en vervoert minstens 6 tot mogelijk wel 10 onafhankelijk richtbare kernkoppen (MIRVs), waartegen het Westen geen enkele verdediging heeft. Ondertussen bereidt het Russische leger zich met grootschalige transporten voor op een eventuele Oekraïense aanval op De Krim, Luhansk en Donetsk.

https://www.xandernieuws.net/algemeen/navo-gewaarschuwd-rusland-rijdt-drie-rs-24-kernraketten-uit-hangars/
reactie op @harmvanwijk:
Jan Schotsman Met de toenemende agressie van Europa, wordt Rusland wel in de verdediging gedwongen.
En in die verdedigingsfase gaan ze dan ook, ze moeten wel willen ze niet in de toekomst aan de waanideeën van Klaus Schwab ten prooi vallen.
Ik denk sowieso dat Rusland een zeer grote voorsprong heeft op het Westen, het Westen is zeer verdeeld, en wat ook belangrijk is, samenhang ontbreekt!
De militairen hier lopen een beetje verveeld rond, en wanneer je dan een Mars bekijkt in Rusland, krijg je toch een totaal ander idee.
De opleiding hier van de militairen spits zich toe op het woord Pang (munitie ontbreekt) en voor de mitrailleurs neemt men gewoon stotteraars in dienst voor P.P.P.P.P.ang.
.
Ik wil hier geen lolletje maken omtrent mensen met een spraak probleem, ik heb zelf jarenlang gestotterd, en ben het gelukkig te boven gekomen.
Wanneer er mensen zijn die nog stotteren en tips willen, stuur even een mail!
.
De samenhang lijkt mij in het Westen volledig afwezig, de bevolking is militair gezien volledig -absent-, 't interesseert ze geen ene moer.
Wanneer je zo'n mars in Rusland bekijkt, zie ik daar toch meer -eenheid-.
En hoewel er in die mars ook mensen meelopen, die het -er niet mee eens zijn-, geeft dit toch meer het beeld van een bevolking die zich niet onder de zwabber van Klaus laat vegen, dan het schaapjes leger van Nederland of de rest van Europa!
.
Ik ben geen Poetin fan.
Maar ik zie wel een tot het bot toe getergde Poetin die zich tot nu toe erg rustig heeft gehouden en zich niet de kaas van zijn brood laat eten, een verstandig man!
Ik mag het verkeerd zien, en laat u dat dan ook weten (ik zie het wellicht verkeerd) maar wanneer de Russische Beer losbreekt, dan is dat te danken aan de jarenlange terging van Europa!.
Poetin zie ik als een man die gaat voor zijn belangen (en daarmee wellicht voor het Russische volk als ze mazzel hebben ;-) ) en de agressie op dat toneel komt vanuit Europa richting Rusland, en niet andersom!
En door die agressie vanuit Europa, ziet Poetin zich wel genoodzaakt de Krim onder bevel te hebben ivm de toegang tot de Zwarte zee.
Hij wil zijn verdediging in orde hebben.
Europa is tot nu toe de agressor!
Sukkels, ze zijn inmiddels afhankelijk van het gas vanuit Rusland, werk nou toch gewoon mee, en neem niet zo dreigende houding aan, waar we militair gezien toch geen onderbouwing aan kunnen geven.
Maar, met de graag oorlog voerende democraten aan het roer in de VS .... ik hou m'n hart vast.
Trump was zo slecht nog niet, die voerde geen oorlog, die was slimmer en liep niet aan het handje van Klaus Schwab, en daarom moest ie ook weg.
Maar nu, met de democraten aan het roer, en een dementerende Biden, zal wellicht worden geprobeerd de zeven oorlogen onder Obama in aantal te overtreffen.
Democraten ... oorlog... ik heb het al eerder vermeld... ik weet niet meer in welke topic (wellicht beginnende vorm van dementie..?) .. maar toen werd ik tegengesproken.... is die mens nog aan boord??
.
WE GAAN DE ELLENDE MEEMAKEN!
1 week geleden

Beantwoorden

🔥 Jan Schotsman 1 week geleden geplaatst
Pas op!
Waarschuwing ...!!
Bij het zien van de foto's is er de mogelijkheid dat u 'over uw nek gaat'...

https://wakkeren.nl/tag/den-haag/
🔥 Sergio Garcia 6 dagen geleden geplaatst
https://www.armstrongeconomics.com/international-news/france/france-in-lockdown/

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/disease/riots-in-rome-of-tyrannical-lockdowns/

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/italy/rome-protest-4-6-2021/

Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 27 November 2020 om 12:11
Aantal lezers 228
Aantal reacties 72