Dividend onder druk bij verzekeraars

Laatste reactie 30/09/2016 08:43 door Cor
· Markeren als ongelezen
Cor Wijtvliet 5 jaar geleden geplaatst
Verzekeraars danken hun populariteit onder beleggers vooral aan het royale dividendrendement. Die is hoog en verzekeraars zijn er ook de afgelopen moeilijke jaren in geslaagd het rendement op peil te houdend en zelfs te verbeteren. Veel andere sectoren zijn daar niet of nauwelijks in geslaagd. Het is echter nog maar de vraag of beleggers loyaal blijven wanneer de sector niet langer in staat is de dividenduitkering te verhogen.


Anders gezegd, beleggers verwachten dat verzekeraars de dividenduitkering blijven verhogen. Maar kunnen ze dat wel. Er is reden om aan te nemen dat gelet op de moeizame huidige omstandigheden dat twijfel op zijn plaats is. De groei van het dividend is afhankelijk van twee grootheden en wel de groei van de winst en hogere uitkeringen. In Europa is de groei van de winst in de afgelopen jaren vooral te danken aan de verbetering van de marges bij Property & Casualty (P&C). Dat was vooral te danken aan het vrijvallen van reserves en een gunstig claimklimaat. Natuurlijk staan beleggingsopbrengsten onder druk door de steeds lagere rente, maar die negatieve trend is gecompenseerd door grootschalige winstneming op beleggingen, ver boven het historisch gemiddelde.


Het is daarom de vraag of de winst nog kan groeien als de margeverbetering gaat stagneren, terwijl beleggingsopbrengsten onder druk staan, evenals de premie-inkomsten bij Leven! Op basis van de cijfers over het 1ste halfjaar van 2016 zijn de consensuswinstverwachtingen met 9% - 10% neerwaarts bijgesteld. Voor het dividend zijn de consensusschattingen met 6% gedaald. De grote namen in de sector hebben al naar de markt gecommuniceerd dat winsten in de nabije toekomst met 4% - 7% zullen kunnen groeien. Het dividend komt met andere woorden niet in gevaar, maar wel de voortdurende verhoging ervan.


De dividenduitkering is tot dusverre verhoogd door bijvoorbeeld garantieproducten minder kapitaalintensief te maken en door minder onkosten van nieuwe producten op voorhand te nemen. Het lijkt er echter op, dat de voordelen van die beleidsverandering nu wel genoten zijn. Er is niet veel voordeel meer te behalen. Dat betekent dat de huidige uitkering nagenoeg maximaal is. Zeker als je bedenkt dat er ook maar weinig winstgroei te verwachten is. Die winstgevendheid is ook nog eens beïnvloed door een te hoog niveau van winstneming. Daarvoor gecorrigeerd ligt de payout ratio in de buurt van 60%.


De mogelijkheid om de dividenduitkering te verhogen hangt af van het vermogen van verzekeraars om aan de eisen van Solvency 2 te voldoen. Inmiddels voldoen eigenlijk alle verzekeraars aan de minimum vereisten. Gemiddeld zitten ze er ver boven. De belangstelling van de markt is daarom geleidelijk aan het verschuiven van de hoeveelheid vermogen naar het vermogen om kapitaal te kunnen genereren. Dat vermogen is van groot belang om de payout ratio op niveau te houden. Op basis van gegevens van de verzekeraars zelf is vast te stellen dat de payout ratio van een aantal verzekeraars boven 100% uitstijgt. Voor verzekeraars als ASR en Prudential geldt dat ze een conservatieve pay out ratio hebben. Dat is bewust beleid omdat ze veel vermogen voor groei reserveren. Voor Axa geldt dat dit bedrijf nog ruimte heeft voor een verhoging van de pay out ratio. De lage uitkering van Aegon is volgens de markt bewijs dat het bedrijf hoognodig zijn vermogen moet versterken. Op het eerste gezicht lijkt alles oké voor Delta Lloyd. Maar dat is slechts schijn.
Cor Wijtvliet 5 jaar geleden geplaatst
(vervolg). Als we het dividend aftrekken van de operating capital generation, dan blijft er nog maar heel weinig net capital generation over. Omdat ook Delta Lloyd worstelt om het eigen vermogen te versterken en om de kwaliteit ervan te verbeteren is de huidige dividenduitkering wat te agressief!


Als gevolg van de dalende winstgevendheid van de sector is het waarschijnlijk of aannemelijk dat verzekeraars anders naar het dividendbeleid gaan kijken. De uitkering geschiedt niet langer op basis van de winsten, maar meer en meer op basis van de operating capital generation. Dan is niet alleen aandacht voor de kwantiteit ervan, maar zeker ook voor de kwaliteit ervan. De vraag is in hoeverre verzekeraars ook in tijden van tegenwind in staat zullen zijn voldoende vermogen te genereren. De crisis van 2008 heeft laten zien dat het leeuwendeel van de sector heel gevoelig was voor de heftige schommelingen in de markt. Dat dwong hen om hogere buffers aan te leggen.


De uiteindelijke boodschap is, dat de sector in een soort van transformatieproces is terecht gekomen, waarbij veel wetmatigheden van vroeger niet meer gelden. Van de Nederlandse verzekeraars zijn onzes inziens vooral ASR en NN Group al druk bezig met deze omslag, terwijl Aegon en Delta Lloyd in feite nog met het verleden worstelen. ER Capital is positief op ASR en NN Group. Beide zijn opgenomen in de Modelportefeuille, evenals AXA.


Cor Wijtvliet is hoofd research bij ER Capital Vermogensbeheer in Rotterdam. Hij is ook eigenaar van www.corwijtvliet.nl en www.beurshalte.nl.
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 30 September 2016 om 08:41
Aantal lezers 23
Aantal reacties 2