Op maandag 11 november om 11:11:11 uur wordt Freedom Internet gelanceerd. De nieuwe provider is te vinden op www.freedom.nl. Het doel van Freedom Internet is om een vrij, open en toegankelijk internet voor iedereen te bewerkstelligen, waarbij veiligheid, privacy en kwaliteit onze kernwaarden zijn:

Startfase: een eerste statement
Vanaf vandaag kan iedereen die dat wil voor 50 euro founding member worden. 

Founding members krijgen alvast een @freedom.nl e-mailadres. Maar er is meer: ze krijgen ook een gratis domeinnaam. Dat doen we bewust. Het is nu immers heel lastig voor mensen om van provider te verhuizen, omdat je je e-mailadres niet mee kunt nemen. Daar zijn zelfs Kamervragen over gesteld. Bij ons kun je je e-mailadres wél meenemen. Onze boodschap is: de domeinnaam die je kiest blijft van jou en kun je dus meenemen als je eventueel weggaat bij Freedom. Zo kun je nooit meer worden gegijzeld door je provider.

Fase 2: internetaansluitingen
Iedereen die founding member wordt, krijgt voorrang bij fase 2: het moment waarop we internetverbindingen gaan leveren. Daarmee hopen we vroeg in het eerste kwartaal van 2020 te kunnen beginnen. We zullen dan in ieder geval internet, televisie en telefonie leveren. Over aanvullende producten en diensten wordt later meer bekend. In eerste instantie leveren we verbindingen via koper (ADSL) en glasvezel, daarna willen we ook graag de kabelmarkt openbreken.

Aan de lancering ging een een succesvolle crowdfunding campagne vooraf. Binnen 3,5 dag werd het maximale bedrag van 2,5 miljoen euro opgehaald, bijeen gebracht door meer dan 3.000 investeerders. Hierdoor is de eerste fase van Freedom Internet mogelijk geworden.

Wat maakt Freedom anders?
- Vrijheid: Freedom staat voor een vrij en open internet. Dat doen we door ons in het maatschappelijk debat te mengen en actief op te komen voor digitale burgerrechten. Niet alleen voor onze leden, maar voor alle internetgebruikers.

- Privacy: Freedom combineert technische expertise met een ethische kijk op privacy. Daarom bieden wij innovatieve producten en diensten die je online leven beschermen en je privacy verbeteren.

- Kwaliteit: Tevreden klanten en blije medewerkers zijn de basis van een gezond bedrijf. Daarom staat bij ons het belang van onze klanten en medewerkers altijd voorop. Dat is maatschappelijk verantwoord en zuiver ondernemen. 

 

--------------------------------------------------------------------------


BIJLAGE: VERDERE ACHTERGRONDINFORMATIE

Achtergrond
Op donderdag 10 januari liet KPN weten op termijn de merken XS4ALL, Telfort en Yes Telecom te willen schrappen. We zijn nu tien maanden verder en ondanks de bijna 55.000 mensen die in de online petitie pleitten voor behoud van XS4ALL, ondanks honderden verkochte XS4ALL Moet Blijven T-shirts, ruim 42.000 euro (een opvallend getal voor de kenners) aan donaties en een niet aflatende stroom aan negatieve pers over het voornemen van KPN, wil KPN nog steeds de stekker er uit halen. Daarom is besloten een nieuwe provider te lanceren. Een provider die staat voor vrijheid, in allerlei opzichten. Concreet: geen meekijkers, geen winstmaximalisatie en geen afhankelijkheid.

Samenwerkingsverbanden
Naast het team waarmee we van start gaan werken we samen met diverse partijen in de markt die bewezen hebben kwalitiatief hoogstaande diensten te kunnen leveren en die onze doelstellingen onderschrijven. Voor e-mail is dat bijvoorbeeld Soverin, een bedrijf dat gespecialiseerd is in veilige e-mail, voor telefonie wordt dat Voipgrid (de leverancier van Voys), een partij die ruime expertise heeft in het leveren van vaste telefonie over het internet. Collega-provider BIT heeft ons voorzien van serverruimte en we verwachten meer met hen te gaan doen. AVM zal FRITZ!Boxen aan ons leveren, de absolute top van de markt. The Yellow Web (what's in a name) heeft onze website gemaakt. WIM design ontwierp het logo. De promofilmpjes voor de crowdfunding zijn gemaakt door ClicknLink en Not Guilty Media. Bits of Freedom heeft ons freedom.nl in bruikleen gegeven, door middel van een bijzondere constructie. Daarover zometeen meer. Wat deze en andere partijen waar we mee samen werken verbindt, is een enorme idealistische drive, open culturen en technisch zeer hoogstaande kennis. 

Freedom Internet en Bits of Freedom
Freedom.nl is een domeinnaam van Bits of Freedom. Wij hebben de domeinnaam in bruikleen gekregen, omdat we een ISP zijn met idealen en principes waar Bits of Freedom achter staat. We hebben een overeenkomst getekend waarin we hebben afgesproken dat Freedom bedrijfsdonateur van Bits of Freedom is en dat Bits of Freedom kosteloos meelijkvrije e-mailadressen @freedom.nl kan blijven weggeven aan haar donateurs. 

Als Freedom zich niet meer aan haar beloftes op het gebied van privacy en vrijheid zou houden, kan Bits of Freedom de overeenkomst stopzetten en de domeinnaam weer terug in eigen gebruik nemen. Dat is nog een extra reden om nu en in de toekomst trouw te blijven aan onze principes.

Een mix van zakelijkheid en idealisme
Freedom Internet staat voor vrijheid en privacy online en voor de belangen van onze klanten en medewerkers. Niet winst is onze primaire drijfveer, maar het leveren van echt goede diensten, zowel technisch als maatschappelijk. Wij willen het anders doen dan techreuzen die vooral zoveel mogelijk data over hun klanten willen verzamelen, zodat ze steeds meer aan ze kunnen verdienen. Dat betekent niet dat we geen winst willen maken. Maar het is een andere manier van denken: winst is een logisch gevolg is van goede bedrijfsvoering vanuit principes, met respect voor klanten en medewerkers.

Officiële lancering in 2020
De officiële lancering van Freedom Internet zal plaatsvinden als de eerste internetverbinding gerealiseerd kan worden. De 'launch party' hiervoor zal plaatsvinden in Paradiso in Amsterdam, op uitnodiging van Paradiso.

De businesscase 
Om een internet provider break-even te laten draaien zijn er ca. 25.000 klanten nodig. Dit is dan ook ons minimale doel. We zetten echter in op 60.000 klanten binnen 3 jaar, waarmee we een zeer nette, rendabele onderneming kunnen opbouwen. De snelheid van groei is afhankelijk van de logistieke processen (beschikbaarheid modems/monteurs/capaciteit helpdesk) en techniek.

Juridische structuur
De aandelen van de provider zijn in handen van stichting Appeltaart, die twee hoofdtaken heeft:
1. Toezien op het naleven van ons corporate charter. Houdt Freedom zich netjes aan de afspraken omtrent de doelstellingen? Het corporate charter is vanaf 11 november na te lezen op onze website.
2. Bij winst uit de onderneming zal de stichting acteren als een fonds waaruit initiatieven voor innovatieve en/of maatschappelijke oplossingen met betrekking tot het internet gefinancierd kunnen worden.

Stichting Appeltaart
Stichting Appeltaart bewaakt de naleving van de waarden van Freedom Internet B.V. Deze waarden zijn vastgelegd in het Corporate Charter. De stichting heeft drie bestuurders:
- Doke Pelleboer, voorzitter
- Gerdien Dalmulder, penningmeester
- Sjoera Nas, secretaris

De adviezen van de stichting over de maatschappelijke koers komen in het jaarverslag van Freedom Internet B.V. De stichting geeft daarnaast bindend advies bij eventuele overnames door of van Freedom en organiseert jaarlijks een ledenvergadering om de klanten te raadplegen over het gevoerde en te voeren maatschappelijk beleid.

Raad van Advies
Freedom Internet heeft een onafhankelijke Raad van Advies (RvA) die gevraagd en ongevraagd kan adviseren over de wijze waarop we functioneren. De RvA houdt ons scherp, wijst op risico’s en kansen en biedt inspiratie. De leden zijn gekozen op basis van hun expertise in specifieke werkvelden. Bij belangrijke beslissingen zal de Raad om advies worden gevraagd.

Leden
Brenno de Winter - Expert informatiebeveiliging, privacy en ICT
Boris van der Ham - voorzitter Humanistisch Verbond, bestuursvoorzitter VGN, oud-Kamerlid D66
Ton aan de Stegge - voormalig CEO Telfort, eigenaar Purplefield Investments
Kirsten Verdel - Oud-medewerker XS4ALL, senior adviseur Public Affairs Dröge & van Drimmelen
Marleen Stikker - Directeur Waag, oprichter De Digitale Stad

Adres
Het kantoor van Freedom Internet is gevestigd in Amstelveen, op de Prof. W.H. Keesomlaan 12. Het is het vermelden waard dat Wilhelmus Hendrikus Keesom een Nederlandse natuurkundige en hoogleraar aan het Kamerlingh Onnes laboratorium in Leiden was. Hij werd wereldberoemd toen hij in 1926 als eerste erin slaagde om helium in de vaste fase te krijgen, door het bij hoge druk af te koelen. Over ballonnen gesproken…