Onze visie op het beleid van de ECB is iets gewijzigd:


De ECB gaat het aankoopbedrag van obligaties toch niet verhogen. Wel gaat ze vermoedelijk langer door met het opkoopprogramma dan tot en met maart 2017.



Het beeld voor rente en euro is niet gewijzigd:



De driemaands Euriborrente kan nog fractioneel dalen en zal vervolgens tot en met volgend jaar zo laag blijven.



De lange rente kan nog iets dalen.



De euro schommelt dit en volgend jaar rond USD 1,10.



ECB gaat minder verruimen dan we eerder dachten


We denken dat de ECB volgende week enige verruiming van het monetair beleid zal aankondigen. Maar die verruiming zal wat geringer zijn dan we tot voor kort dachten.


We denken nu dat de ECB de duur van haar opkoop-programma vooralsnog zal verlengen van maart 2017 naar september. In een later stadium wordt waarschijnlijk verder verlengd tot eind 2017. Eerder gingen we ook uit van een verdere verhoging van het maandelijkse opkoopbedrag aan obligaties, maar die verhoging verwachten we niet meer. De belangrijkste reden hiervoor is dat recente ontwikkelingen een sterkere verruiming van het monetair beleid nog niet nodig maken. Zo zijn diverse economische data tot nog toe minder verslechterd dan was verwacht. Verder zijn de risico’s die samenhangen met het Brexit-besluit, en de politieke risico’s in Europa niet zó groot dat agressievere monetaire actie nodig is.


Maar nog steeds wel reden voor enige verdere verruiming


De economische groei in de eurozone is echter wel degelijk afgenomen. In het tweede kwartaal is de groei gehalveerd in vergelijking met de groei in het eerste kwartaal. Bovendien doen recente sentimentsindicatoren vermoeden dat de groei in het derde kwartaal (met 0,3%) matig is gebleven. Een dergelijk groeitempo is onvoldoende om de inflatie op korte termijn wezenlijk op te stuwen. En in augustus is de kerninflatie zelfs licht gedaald. We denken dan ook dat uit de nieuwe ECB-staframingen zal blijken dat de inflatie ook in 2018 nog onder het doel van 2% zal liggen. Vanuit het perspectief van de ECB lijkt enige verdere verruiming van het beleid dus logisch.


De driemaands Euriborrente (nu: -0,30%) is in augustus nauwelijks van zijn plaats gekomen. De daling was minder dan één basispunt. Bij een depositotarief van -0,4% is er nog ruimte voor een heel lichte verdere daling van de rente. Minstens tot eind volgend jaar zal de Euriborrente vervolgens op dat lage niveau blijven.


Lange rente kan nog wat lager


De Nederlandse tienjaars rente lag vorige maand dichtbij 0%. Af en toe dook de rente er zelfs even onder. In de nabije toekomst kan de lange rente in Duitsland en Nederland iets dalen. De economische groei is matig, de inflatoire druk is laag en het opkoopprogramma van de ECB zorgt voor neerwaartse druk op de lange rente, vooral in kernlanden als Duitsland en Nederland. Omdat die druk op de Duitse lange rente het sterkst is, zal het renteverschil tussen beide landen iets oplopen ten opzichte van de huidige tien basispunten.


In de loop van 2017 kan de tienjaars rente dan weer boven nul uitkomen, mede onder invloed van de wat oplopende lange rente in de VS. Daar zal de centrale bank, de Fed, haar tarieven weer gaan verhogen – mogelijk al in december.


Euro blijft voorlopig bewegen rond USD 1,10


De euro schommelde vorige maand binnen een nauwe bandbreedte rond USD 1,12.



We denken dat de euro in de komende kwartalen blijft bewegen tussen USD 1,05 en 1,15.